Termeni și condiții

Ofertă publică (contract pentru furnizarea de servicii de educație în următoarele arii: programare, modelare 3D și electronică) din data de 01 mai 2020.

Datele companiei Logic Playlab S.R.L. (denumită în continuare Școala) – Cod Unic de Înregistrare 42090254, Nr. Reg. Com J23/74/2020, sediul social Str. 8 Martie, Nr. 9A, Mogoșoaia, Ilfov, Romania - sunt publicate în prezentul Acord pentru furnizarea de servicii de educație în ariile programare, modelare 3D și electronică (denumite în continuare „Servicii" sau „Serviciu").

Prezentul Acord este o ofertă publică (Ofertă) adresată oricărei persoane care accesează resursa de internet https://www.robboclub.ro sau https://www.bucharest-s2.robboclub.ro (denumite în continuare „Site") și serviciile furnizate prin intermediul Site-ului (denumit în continuare „Utilizator").


1. Acceptarea și obiectul Acordului

1.1. Utilizarea Serviciului de către Utilizator este reglementată prin prezentul Acord, care este un acord legal obligatoriu între Utilizator și Școală. Obiectul prezentului Acord este utilizarea de către Utilizator a Site-ului și furnizarea de Servicii către Utilizator pentru participarea la cursuri de programare, modelare 3D și electronică. Școala desfășoară cursuri de programare, modelare 3D și electronică, cu condiția ca acestea să fie plătite de Utilizator.

1.2. Prevederile prezentului Acord, precum și alte reguli, condiții și cerințe publicate pe Site determină procedura de utilizare a Site-ului și Serviciilor, precum și drepturile și obligațiile Utilizatorului și ale Școlii. Toate aceste reguli, condiții și cerințe sunt considerate a fi incluse în prezentul Acord prin referință și fac parte integrantă a acestuia.

1.3. Atunci când Utilizatorul plătește pentru serviciul oferit pe Site și / sau folosind serviciul sau funcțiile sale individuale, se consideră că acesta a acceptat integral acest Acord, fără nicio rezervare sau excepție (acceptarea Utilizatorului). Dacă Utilizatorul nu este de acord cu oricare dintre prevederile prezentului Acord, acesta nu are dreptul să utilizeze Serviciul.

1.4. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul în care Utilizatorul își exprimă consimțământul legat de termenii săi, în modul prevăzut de clauza 1.3 din Acord. După intrarea sa în vigoare, Acordul poate fi modificat de către Școală fără nicio notificare specială, noua versiune a Acordului intră în vigoare din momentul publicării pe Site și este valabilă din momentul publicării acesteia.


2. Livrarea Serviciilor

2.1 Școala livreaza Utilizatorului servicii în formă de cursuri educaționale cu prezență fizică, organizate la adresa punctului de lucru menționată pe Site.

2.2 Durata unui curs organizat de Școală este de 90 minute.

2.3 Programul cursurilor (atât zilele cât și intervalele orare la care se desfășoară cursurile) este stabilit și agreat de comun acord atât de către Utilizator cât și de către Școală.

2.4 Cursurile organizate de Școală se desfășoară la o frecvență stabilită și agreată de comun acord atât de către Utilizator cât și de către Școală.


3. Drepturile și obligațiile părților

3.1. Școala se angajează să:

3.1.1. La momentul stabilit de părți să furnizeze servicii Utilizatorului în mod corespunzător, în conformitate cu termenii prezentului Acord.

3.1.2. Nu dezvăluie informații confidențiale și date furnizate de Utilizator în legătură cu executarea prezentului Acord (cu excepția informațiilor cu caracter public sau a informațiilor furnizate de Utilizator la înregistrarea pe Site) oricărei părți terțe fără acordul prealabil al Utilizatorului.

3.2. Școala are dreptul să:

3.2.1. Utilizeze serviciile oricărei persoane fizice și/sau juridice pentru a îndeplini în timp util și la înaltă calitate obligațiile care decurg din Acord.

3.2.2. Ceară de la Utilizator plata în timp util a costului Serviciilor în conformitate cu condițiile prezentului Acord.

3.2.3. Înregistreze lecții audio-video pentru a controla calitatea actului educativ.

3.2.4. Utilizeze adresa de e-mail, numărul de telefon și alte date pe care le-a furnizat Utilizatorul la înregistrarea pe Site pentru a trimite materiale informative și de publicitate către Utilizator, inclusiv în scopul de a informa Utilizatorul despre activitățile Școlii și despre evoluția prezentului Acord. Înregistrându-se pe Site și / sau folosind serviciile Școlii, Utilizatorul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către Școală sau de către terți angajați de Școală în scopul îndeplinirii condițiilor prezentului Acord.

3.2.5. Refuze Utilizatorului furnizarea și extinderea serviciilor fără a explica motivele refuzului.

3.3. Utilizatorul este de accord să:

3.3.1. Furnizeze Școlii toate informațiile și datele solicitate pe Site sau direct de către Școală, necesare pentru furnizarea de Servicii.

3.3.2. Nu dezvăluie informații confidențiale și alte date furnizate de Școală în legătură cu executarea prezentului Acord, nu dezvăluie informații (altele decât informații de natură publică) nici unei părți terțe fără acordul prealabil scris al Şcolii.

3.4. Utilizatorul are dreptul să:

3.4.1. Solicite ca Școala să își îndeplinească obligațiile în temeiul prezentului Acord la timp și cu o calitate adecvată, cu excepția cazului în care se prevede altfel în termenii prezentului Acord. O lecție este considerată a fi susținută corect dacă, în termen de 1 (o) oră din momentul susținerii, Utilizatorul nu informează Școala despre existența unei revendicări cu privire la calendarul și calitatea lecției.

3.4.2. Trimită o cerere pentru un profesor înlocuitor care să includă un motiv justificat în acest sens. În acest caz, Școala are dreptul de a decide înlocuirea profesorului în termen de 48 de ore de la data primirii cererii.


4. Reprogramarea cursurilor și neprezentarea la cursuri

4.1. În cazul anulării unei lecții de către Utilizator până la momentul începerii acesteia conform programului stabilit anterior și nu mai des decât o dată în 4 săptămâni consecutive, Școala va furniza Utilizatorului variante pentru recuperarea lecției anulate de către Utilizator.

4.2. Școala are dreptul să reprogrameze orele, anunțând Utilizatorul cu cel puțin 24 de ore înainte.

4.3. Dacă Utilizatorul nu este disponibil pentru curs la ora stabilită anterior, lecția se consideră susținută și este plătită în valoare de 100%. Ora de început a lecției este considerată a fi ora stabilită anterior și de comun acord cu Utilizatorul.

4.4. Dacă până în ziua și ora stabilite anterior pentru susținerea cursurilor, Utilizatorul nu intră în contact cu Școala pentru a anunța absentarea de la curs, lecția se considera susținută și este plătită în valoare de 100% de către Utilizator. Lecțiile care nu au avut loc din vina Școlii sunt transferate integral într-un alt timp convenabil pentru Utilizator.


5. Suspendarea cursurilor. Refuzul de a continua cursurile

5.1. Utilizatorul poate suspenda furnizarea de servicii pentru învățarea programării, modelării 3D și electronicii.

5.2. Utilizatorul se angajează să informeze Școala despre data exactă:
• ultima participare înainte de suspendare;
• prima lecție după suspendare.

5.3. Școala are dreptul de a suspenda furnizarea de servicii din proprie inițiativă în perioada sărbătorilor legale în țara Utilizatorului sau a locației Școlii, înștiințând în prealabil Utilizatorul prin trimiterea de mesaje prin e-mail sau notificarea Utilizatorului prin telefon.

5.4. Școala are dreptul să înlocuiască profesorul dacă există motive întemeiate (handicap temporar, vacanță, alte circumstanțe). Școala informează Utilizatorul despre înlocuirea profesorului prin e-mail sau prin telefon. Dacă Utilizatorul refuză să studieze cu un alt profesor, acesta are dreptul să suspende furnizarea de cursuri în modul prevăzut de prezentul Acord.


6. Procedura de notificare

6.1. Metode de notificare a reprogramării sau anulării cursurilor:

6.1.1. Trimiterea unui e-mail către Școală sau Utilizator, în funcție de cine reprogramează sau anulează lecția;

6.1.2. Un mesaj despre reprogramarea / anularea lecției către managerul Școlii prin numărul de telefon indicat pe Site;

6.2. Mesajele telefonice despre reprogramarea / anularea cursurilor sunt acceptate numai în timpul programului de lucru. Mesajele despre reprogramarea / anularea cursurilor trimise în alte momente sunt considerate neacceptate.

6.3. Pentru a raporta o creștere a numărului de cursuri, o modificare a duratei sau programului cursurilor, o schimbare a profesorului sau suspendarea cursurilor, Utilizatorul trebuie să scrie un e-mail către reprezentantul școlii la următoarea adresă de e-mail: bucharest@robbo.world sau să efectueze un apel telefonic la 0721101080.


7. Costul serviciilor și procedura de plată

7.1. Costul serviciilor Școlii și posibilele metode de plată sunt publicate de către Școală pe Site.

7.2. Utilizatorul plătește serviciile Școlii cu o plată de 100% în avans. Dacă Utilizatorul are o singură lecție plătită, acesta este obligat să plătească pentru următoarele până la începerea acestora. În cazul în care Utilizatorul nu respectă procedura de plată a cursurilor, Școala are dreptul să anuleze programul de lecții al Utilizatorului, având dreptul să rezerve cursuri în intervalul respectiv pentru alți Utilizatori.

7.3. Școala poate modifica unilateral costul serviciilor prin publicarea informațiilor pe Site. În același timp, costul cursurilor plătite anterior de Utilizator nu poate fi modificat.

7.4. Data plății este data primirii fondurilor în contul bancar al Școlii sau conturile terților îndreptățiți să strângă fonduri primite în favoarea școlii.

7.5. Școala nu prelucrează datele personale ale plătitorilor furnizațe pentru plata prin Centrul de procesare. Școala nu stochează datele cardului bancar plătitor pe resursele sale, inclusiv serverele, tehnologiile cloud etc.


8. Responsabilitatea părților

8.1. Răspunderea pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul Acord este determinată în conformitate cu legislația țării în care se află Școala. Responsabilitatea Școlii pentru anularea unei lecții se limitează la returnarea fondurilor plătite anterior de Utilizator pentru lecția anulată sau reprogramarea lecției anulate într-o altă dată.

8.2. Dacă Utilizatorul primește cursuri suplimentare ca bonus sau încurajare pentru Utilizator, Utilizatorul nu are dreptul să ceară compensații bănești pentru astfel de cursuri în cazul în care nu sunt susținute din orice motiv sau dacă Utilizatorul refuză să primească astfel de cursuri suplimentare.

8.3. Utilizatorul are dreptul să rezilieze prezentul Acord refuzând să primească cursuri, în baza refuzului motivat transmis către Școală. În acest caz, Școala are dreptul să ia în considerare problema returnării către Utilizator a plății/plăților efectuate anterior de către Utilizator într-o sumă egală cu suma obligațiilor neîndeplinite ale Școlii, reținând costurile transferurilor bancare.

8.4. Termenul de returnare a fondurilor către Utilizator în legătură cu încetarea prezentului Acord prin acordul părților sau prin inițiativa uneia dintre părți este de 30 de zile calendaristice.

8.5. Pentru o rambursare, Utilizatorul este de acord să ofere Școlii următoarele:
• Număr de card și cod IBAN aferent contului bancar
• Detaliile cardului
• Numele și numele titularului cardului.

8.6. În cazul în care după încetarea prezentului Acord, Utilizatorul decide să reia cursurile, costul cursurilor va fi determinat de tarifele în vigoare la data reînnoirii. Școala are dreptul să ia în considerare problema menținerii tarifelor pentru Utilizator care sunt valabile până la data reluării cursurilor, cu condiția ca soldul fondurilor Utilizatorului pentru lecția care nu a fost ținută datorită rezilierii Contractului să fie listate în contul bancar al Școlii.


9. Alte condiții

9.1. Școala nu garantează Utilizatorului stăpânirea abilităților de programare, modelare 3D și electronică la perfecțiune, datorită faptului că stăpânirea nivelului corespunzător depinde direct de timpul petrecut de Utilizator pentru învățare, abilitățile Utilizatorului și eforturile depuse de către Utilizator să studieze.

9.2. Părțile nu sunt responsabile pentru neîndeplinirea integrală sau parțială a obligațiilor care le revin în temeiul prezentului Acord, dacă acest eșec a fost rezultatul unor circumstanțe de forță majoră și anume: inundații, alte dezastre naturale, operațiuni militare, decizii ale autorităților de stat sau alte evenimente. Confirmarea adecvată a prezenței circumstanțelor de forță majoră și durata acestora pentru părți este prevăzută printr-un certificat eliberat de organele autorizate.

9.3. Toate litigiile sau dezacordurile care apar între părți în temeiul prezentului Acord sau în legătură cu acesta sunt soluționate prin negocieri între ele. Partea al cărei drept este încălcat va trimite o cerere (cerere) scrisă celeilalte părți prin intermediul unei comunicări electronice. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, partea care a trimis cererea nu a primit răspuns la aceasta și, de asemenea, dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea primului răspuns la cerere, părțile nu au ajuns la niciun acord, atunci partea al cărui drept este încălcat, este îndreptățită de a-și apăra dreptul de a solicita instanței judecătorești aferente locației Școlii.

9.4. Recunoașterea de către o instanță a unei dispoziții a prezentului Acord ca fiind invalidă sau neexecutabilă nu atrage nulitatea sau neexecutarea altor dispoziții ale Acordului.

9.5. Școala are dreptul de a atribui drepturi și obligații în temeiul prezentului Acord terților, iar Utilizatorul își dă acordul pentru o astfel de atribuire a drepturilor și obligațiilor. Școala are, de asemenea, dreptul de a încredința terților furnizarea completă sau parțială a Serviciilor către Utilizator.
Pachet educațional conceput în Finlanda
pentru viitorul strălucit al copiilor.
© 2023 „ROBBO". Toate drepturile rezervate.

ROBBO WEBSITE USER AGREEMENT
ROBBO Privacy Policy
ROBBO Termeni și condiții